Učenie pre život

Aby sny neostali snami… 

Projekt v spolupráci s Úniou materských centier na podporu a rozvoj detí zo sociálne znevýhodnených rodín. Ide o 11-mesačný vzdelávací program, určený rodinám s deťmi so špeciálnymi potrebami a so sociálnym znevýhodnením.

Aktivity programu sú zamerané na podporu zdravého psychomotorického rozvoja a na posilnenie rodičovských zručností.

Zmyslom programu, je poskytovať poradenstvo v otázkach výchovy a zdravého vývoja detí a deťom pomôcť sa socializovať, pripraviť sa na vstup do MŠ , predprimárne vzdelávanie, na začlenenie do kolektívu, rozvoj zručností a sebaobslužných návykov prostredníctvom tvorivých a montessori aktivít.

Deti sa môžu tešiť na

  • vzdelávací program
  • montessori aktivity
  • kolektív plný detí
  • zábavu a zážitky

Sme radi, že môžeme byť súčasťou projektu, ktorý dáva deťom šancu na lepší život!

Kedy? 1-krát týždenne
Kde? Priestory Krídla pomoci, o.z.
Pre koho? Sociálne znevýhodnené rodiny s deťmi od 0 do 6 rokov
Cena: ZADARMO

Záujemcovia sa môžu hlásiť: +421 918 889 451.

Učenie pre život

Galéria