Inkluherne

Rozdiely nás môžu spájať, keď sa im naučíme rozumieť.

Inkluherne sú herné stretnutia pre deti so zdravotným znevýhodnením ale aj bez. Cieľom stretnutia je vytvoriť priateľské a bezpečné miesto, kde sa môžu všetky deti bez rozdielov stretávať v rovesníckych skupinách a vytvárať tak nové kamarátstva. Inkluherne tak pomáhajú deťom so zdravotným znevýhodnením lepšie sa integrovať medzi rovseníkov. Zlepšujú sociálne a komunikačné schopností detí, prinášajú porozumenie pre inakosť a učia empatii.

 

Obsahom stretnutia sú spoločné tvorivé aktivity, pohybové aktivity, ekoaktivity a spoločenské hry. Ide o približne 20 dvojhodinových stretnutí, pod dohľadom pedagógov, lektorov, terapeutov a dobrovoľníkov. Deťom prinášajú zábavu, aktivity, zážitky a nové kamarátsva. Počas Inkluherni je zabezpečený pitný režim a malé občerstvenie. Účastníci sa môžu tiež podieľať na občerstvení podľa vlastných možností a schopností.

Aktivitu podporila Nadácia Pontis cez projekt program Srdce na dlani

Kedy? každý štvrok
Kde? v priestoroch Občianskeho centra OKO, alebo v teplejšom počasí v exteriéri sídliska Západ a na Laniciach
Pre koho? deti 7- 12 rokov SO aj BEZ zdravotného znevýhodnenia
Cena: Vstup vo výške 5€

Prihlasovanie formou prihlasovacieho formulára alebo na +421 948 202 489.

Galéria