PODPORTE NÁS

Teší nás veľký záujem o aktivity nášho centra. Ako každá nezisková organizácia – ak chceme naďalej fungovať a rozvíjať svoje činnosti, sme odkázaný na podporu z vonku.

Spôsobov ako nám môžete pomôcť je niekoľko:

 • Dobrovoľné príspevky
 • Členstvo
 • Sponzoring
 • 2% dane

 

 

podporte nás

2% dane

Ako každý rok, aj tento môžete darovať 2 % zo svojich daní na rôzne účely. Všetky prostriedky darované nášmu rodinnému centru použijeme na:

 • podporu mamičiek na materskej a rodičovskej dovolenke a rozvej ich rodičovských zručností
 • inkluzívne aktivity a socializáciu detí SO ale aj BEZ zdravotného znevýhodnenia
 • podporu teenagerov s PAS
 • podporu rodín s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia

 

Údaje potrebné k darovaniu vašich 2 %
Názov: Rodinné centrum Svet rodiny
IČO: 50671782
Adresa: J. Švermu 1763/18, 960 01 Zvolen

Kompletné informácie ako aj postup na darovanie 2% nájdete www.rozhodni.sk.
Pridajte sa k našim darcom a prispejte svojou troškou k lepšiemu fungovaniu nášho OZ.

Ďakujeme!

Dobrovoľné príspevky

Jedným zo spôsobov podpori centra sú vaše dobrovoľné príspevky v ľubovolnej výške. Financie z dobrovoľných príspevkov používame na spotrebný materiál potrebný pre aktivity centra a na čiastočne pokrývanie prevádzkových nákladov a na propagáciu centra.

Všetky finančné dary môžete uhrádzať na účet: SKXXXX00000000XXXXXXXXX

Členstvo

Ak sa vám naša činnosť páči a chcete naše centrum pravidelne navštevovať, ideálny spôsob ako naše centrum podporiť je stať sa členom nášho občianského združenia. Jednorázový členský poplatok vo výške 15€ využijeme na čiastočne pokrytie prevádzkových nákladov centra a na propagáciu centra.

Členstvom u nás získate:

 • bezplatný vstup na aktitity INKLUHERNE, TeensClub, Svojpomocná rodičovská skupina
 • individuálnu rodičovskú konzultáciu 1hod
 • malý bufet s občerstvením počas aktivít

PRIHLÁŠKA

NA STIAHNUTIE

Sponzoring

Ak ste prosperujúca firma alebo podnikateľ, finančná pomoc neziskovým organizáciam je pekný spôsob, akým sa môžete podieľať na celospoločensky prospešných projektoch. Okrem vášho finančného zapojenia do projektov sa stanete súčasťou nášho sponzorského programu, v rámci ktorého získate propagáciu v dohodnutom rozsahu.

V prípade záujmu o sponzoring nás kontaktujte e-mailom: info@svetrodiny.sk, alebo telefonicky +421 948 202 489