NAŠI PARTNERI

unia materských centier

Únia materských centier

Platforma združujúca a podporujúca rôznym spôsobom materské a rodinné centrá
pôsobiace na Slovensku, ktorej členom je aj naše rodinné centrum.

 

OC OKO Zvolen

OC OKO

Ďakujeme Občianskemu združeniu OKO za zapožičiavanie priestorov na aktivity a chod
nášho rodinného centra

 

nadácia pontis

Nadácia Points

Ďakujeme Nadácii Points za finančnú podporu projektu INKLUHERNE.

 

mesto zvolen

Mesto Zvolen

Ďakujeme mestu za spoluprácu a podporu napríklad vo forme prenájmu priestorov, či podpory podujatia Míľa pre mamu.