Čo je rodinné / materské centrum?

Na Slovensku funguje už viac ako 80 materských a rodinných centier. Materské aj rodinné centrá na Slovensku sú registrované v Únii Materský centier čo je mimovládna organizácia, ktorá ich spája a obhajuje ich záujmy.

Poslaním MC a RC je uľahčiť a spríjemniť chvíle mamičkám na materskej dovolenke, odstrániť spoločenskú izoláciu, do ktorej sa počas celodennej starostlivosti o dieťa dostávajú. Ich úlohou je vzdelávať mamičky v oblasti dojčenia, výchovy a výživy dieťatka, umožniť im prístup k novým informáciám, ponúknuť im možnosť uplatniť sa v rámci svojej profesie i záujmov, ako aj sprostredkovať výmenu skúseností s inými mamičkami.

MC a RC by malo tvoriť plynulý prechod medzi domácim prostredím a starostlivosťou v materskej škole. Zásadným rozdielom oproti materskej škole je, že dieťatko sa môže všetkých aktivít zúčastňovať spolu s mamičkou. Tak sa bez stresu z odlúčenia od rodičov učí nadväzovať prvé sociálne kontakty s rovesníkmi. RC nie je konkurenciou materskej školy, práve naopak, úzkou spoluprácou so škôlkou prispieva k prirodzenému vstupu detí do kolektívu.

Kto sme?

Občianske združenie registrované od 16.1.2017 Ministerstvom vnútra SR podľa zákona č. 83/90 zb. o združovaní občanov. Pracujeme pod názvom „Rodinné centrum Svet rodiny“ a združujeme nielen mamičky zo Zvolena  a okolia, ale aj oteckov, či starých rodičov.

Čo je naším cieľom?

„Dieťaťu pomôžeš najmä tým, že urobíš šťastnou jeho mamu“

Jednoduché a krásne motto materských a rodinných centier, ktoré tak výstižne charakterizuje náš dôvod koordinovať jediné RC vo Zvolene. Veríme, že každé dieťa v prvých rokoch života potrebuje predovšetkým pokojnú a vzdelanú mamu, ktorá sa mu venuje s trpezlivosťou a láskou. Záleží nám na našich deťoch, chceme byť spolu s nimi a mať pocit, že byť matkou je najkrajším poslaním v živote ženy.

Aktívne členky organizujú v centre aktivity – rôzne krúžky a kurzy, aby rodinám s detičkami umožnili zmysluplné trávenie času.  Práca mamičiek v centre je dobrovoľná a ponuka aktivít záleží od kapacity, od organizácie a ochoty členiek a koordinátoriek centra. Mamičky majú možnosť navštevovať pravidelné či nepravidelné aktivity, kurzy a krúžky.

Samozrejme, vítaní sú všetci, nielen mamičky, ale aj oteckovia, starí rodičia- skrátka všetci, ktorí chcú pre svoje malé „hviezdičky“ zabezpečiť plynulý prechod z rodičovského náručia do kolektívu.

Hľadáme mamičky ochotné pomôcť

Kontaktujte nás, ak by ste sa rady aktívne zapojili do prípravy a organizácie našich aktivít. Veľmi sa zíde každá pomoc, plánujeme aj väčšie akcie ako napr. Haloween, Mikuláš, Karneval, Míľa pre mamu a pod., pričom potrebujeme zapojiť viac ľudí do prípravy. Pre Vás to tiež môže byť neskôr zaujímavou položkou v životopise, najmä ak ste študovali nejaký učiteľský smer.. Ak máte záujem o pravidelné vedenie aktivít, voľné sú ešte tieto: tvorivé dielničky, herňa. Nebojte sa, nejde o nič zložité, pomôžeme si navzájom… Ďakujeme!

Ďakujeme za návštevu a tešíme sa, že prídete opäť.