Rodinné centrum Svet rodiny Zvolen

Sme občianske združenenie Svet rodiny, o.z, ktoré pôsobí v meste Zvolen, na sídlisku Západ. Naším cieľom je najmä spoločne s Vami, mamičky, tráviť čas a poskytnúť priestor na „socializáciu“ Vašich detí. Naším cieľom je pozitívne prispievať k zdravému fyzickému ako aj duševnému rozvoju detí, najmä vytvorením možnosti tráviť čas s inými mamičkami.

Aktivity rodinného centra sú pripravované dobrovoľníkmi, väčšinou mamičkami na materskej dovolenke, ktoré si za svoju prácu nenárokujú žiadnu odmenu (okrem dobrého pocitu, že pre naše deti a seba navzájom vytvárame niečo krásne, čo nám pomáha ďalej rásť). Keďže prevádzka centra si vyžaduje určité náklady (nájomné, materiály na jednotlivé aktivity a pod.), pri každej návšteve centra uvítame dobrovoľný príspevok 1 € na rodinu, alebo aj viac, ak sa Vám dá. Ďakujeme!

Každý utorok a štvrtok sa na Vás tešíme!

Desatoro rodinného centra Svet rodiny

  1. U nás sú vítaní všetci…
  2. Všetci si sem prišli tak trochu oddýchuť, nebudeme preto, v rámci možností, príliš hluční.
  3. Chodia sem deti a ich rodičia (starí rodičia). Všetci sú upravení a čistí.
  4. Do rodinného centra chodia len zdravé deti.
  5. Pri vstupe do herne sa všetci prezúvame (vyzúvame).
  6. Nenechávame deti pobehovať po herni s potravinami a nápojmi, ktoré môžu silne znečistiť jej zariadenie (jogurty, plnené keksy, džúsy, banány…).
  7. Učme deti tolerancii, hygiene, zásadám slušného stolovania a poriadku.
  8. Keď odchádzame, spolu so svojimi deťmi poupratujeme hračky, s ktorými sa hrali.
  9. Všetci sme na jednej lodi, tykajme si.
  10. Ďakujeme za návštevu a tešíme sa, že prídete zas!

Hľadáme mamičky ochotné pomôcť

Kontaktujte nás, ak by ste sa rady aktívne zapojili do prípravy a organizácie našich aktivít. Veľmi sa zíde každá pomoc, plánujeme aj väčšie akcie ako napr. Mikuláš, Karneval a pod., pričom potrebujeme zapojiť viac ľudí do prípravy. Pre Vás to tiež môže byť neskôr zaujímavou položkou v životopise, najmä ak ste študovali nejaký učiteľský smer.. Ak máte záujem o pravidelné vedenie aktivít, voľné sú ešte tieto: športovníček, knihovníček a herňa. Nebojte sa, nejde o nič zložité, pomôžeme si navzájom… Ďakujeme!

Navštívte nás:

Prineste si prezúvky pre deti a nejaké občerstvenie.
Za bezpečnosť svojich detí zodpovedajú rodičia!

Aktuálne info:
Facebook.com/SvetRodiny

Rodinné centrum
Svet rodiny

Námestie mládeže 587/17
Zvolen-Západ
(v rámci priestorov OC OKO na 9. ZŠ, vchod z Nográdyho ulice)
T:  0905 822 441
E: info@svetrodiny.sk