Nesnažte sa byť dokonalými rodičmi.

Výchova detí je dnes omnoho náročnejšia ako v minulosti. Internet a aj iné médiá ponúkajú nové zaručené trendy ako vychovať to najlepšie dieťa na svete. Nasledovať teda výchovné trendy overené našimi rodičmi, alebo ísť novými výchovnými trendami?

Na tieto, ale aj iné otázky, nájdete odpovede na interaktívnom workshope „Chcem byť dobrým rodičom, alebo aj rodičia by mali robiť chyby.“

Pozývame Vás dňa 13.11.2019 v čase od 17:00 do 18:30 hod na interaktívny workshop vedených riaditeľkou Centra včasnej intervencie v Ban. Bystrici Evou Mrenicovou. Určené pre rodičov, ktorí chcú svojmu dieťaťu porozumieť a problémy s výchovou riešiť s rešpektom k dieťaťu a s láskou. Počet miest je obmedzený, aby bola možná individuálna konzultácia.

13.11. Chcem byť dobrým rodičom, alebo aj rodičia by mali robiť chyby

Vstupné 10 Eur/ rodina.
Na workshop je možné sa prihlásiť tu: https://svetrodiny.sk/prihlaska-na-workshopy/

Platbu prosíme realizovať na číslo účtu – IBAN: SK27 7500 0000 0040 2276 2899 vopred, čím potvrdíte, že sa stretneme na workshope (variabilný symbol: datum workshopu 13112019, poznámka: Vaše meno a priezvisko)

Prihláška na workshopy

Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?

13 + 1 =

Odoslaním prihlášky súhlasíte so spracovaním osobných údajov.