Materinská reč sa rozvíja v kontexte s prostredím, v ktorom dieťa žije. Zdravý a prirodzený rozvoj reči dieťaťa môžu rodičia ovplyvňovať vytvorením priaznivých podmienok. Reč si dieťa osvojuje postupne, v určitých štádiách. Nižšie štádiá sú prípravou na ďalšie štádium, vývin sa nedá urýchliť, štádia nemožno preskočiť, veď dieťa postupne dozrieva. Môžeme však dieťaťu tento proces uľahčiť a stimulovať ho rôznymi spôsobmi.

Ako ? To sa dozviete na 2 interaktívnych workshopoch o Vývine reči s riaditeľkou Centra včasnej intervencie Evou Mrenicovou.

Určené pre rodičov, ktorí chcú svojmu dieťaťu porozumieť a problémy s výchovou riešiť s rešpektom k dieťaťu a s láskou. Počet miest je obmedzený , aby bola možná individuálna konzultácia.

20.11. – deti od narodenia do 2 rokov

27.11. – deti od 2 rokov až po predškolský vek

Vstupné 10 Eur/ osoba, alebo 18 Eur pri prihlásení na všetky 2 workshopy. Na workshopy je možné sa prihlásiť tu: https://svetrodiny.sk/prihlaska-na-workshopy/

Platbu prosíme realizovať na číslo účtu – IBAN: SK27 7500 0000 0040 2276 2899 vopred, čím potvrdíte, že sa stretneme na workshope (variabilný symbol: datum workshopu 20112019, alebo 27112019, poznámka: Vaše meno a priezvisko)

Prihláška na workshopy

Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?

9 + 9 =

Odoslaním prihlášky súhlasíte so spracovaním osobných údajov.