Svojpomocná rodičovská skupina určená pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením

INFORMÁCIE – POMOC – PRIJATIE – POCHOPENIE

Prijmite pozvanie na pravidelné online stretnutia 2 x do mesiaca v piatky – rodičov s deťmi so zdravotným znevýhodnením, ktorých cieľom je vytvoriť bezpečné miesto, kde si zdieľame svoje životné príbehy, skúsenosti, problémy a vzájomne hľadáme riešenia. Ak nehľadáte riešenie, ponúkame UCHO, ktoré si vás vypočuje bez zbytočných komentárov či súdenia.

Členovia skupiny si navzájom pomáhajú, váš príbeh si vypočujeme, ak budete na to pripravení.

Skupina je OTVORENÁ a dostupná každému, kto hľadá spriaznené duše, prijatie, porozumenie a informácie.

Na vybrané termíny si pozývame špecialistov, odborníkov na rôzne témy, podľa vášho záujmu.

Prihlásiť sa môžete vždy do stredy v danom týždni na tel. čísle: 0948 202 489 vo forme sms alebo mailom na info@svetrodiny.sk, bude vám ponúknutý najbližší termín stretnutia skupiny.

FB https://www.facebook.com/profile.php?id=100063578975005

Svojpomocná rodičovská skupina určená pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením Zvolen