Učenie a rozvoj hrou

V našej herničke začíname od 12.10. NOVÝ PROGRAM: „Učenie a rozvoj hrou“. Rozvojový program pre deti od 1,5-9 rokov, ktorý využíva montessori prvky a prístup terapie hrou. Učenie a rozvoj hrou prináša prácu dieťaťa hravou formou. Je to intenzívna lekcia, v ktorej sa dynamicky striedajú aktivity tak, aby sa dieťa nenudilo a zároveň bolo v očakávaní čo príde a čo proces lekcie prinesie.  Lektor pracuje s dieťaťom individuálne a v kooperácii s rodičom nastavuje ciele programu. Cieľom je všestranný, komplexný rozvoj dieťaťa pri rešpektovaní jeho individuálnych a vekových potrieb so zameraním sa na nedostatky, ktoré je potrebné u dieťaťa podporiť, posilniť. Neoddeliteľnou súčasťou lekcie je rešpektujúci prístup k dieťaťu, pričom využívam princípy terapie hrou podľa Garryho Landretha. Ukážkové lekcie sú zadarmo, pokiaľ mate záujem je potrebné sa vopred informovať u lektorky telefonicky na čísle : 0915 209 738