Workshopy pre rodičov a deti

Ako podporovať vývin reči 20. a 27.11.2019

Ako podporovať vývin reči 20. a 27.11.2019

Materinská reč sa rozvíja v kontexte s prostredím, v ktorom dieťa žije. Zdravý a prirodzený rozvoj reči dieťaťa môžu rodičia ovplyvňovať vytvorením priaznivých podmienok. Reč si dieťa osvojuje postupne, v určitých štádiách. Nižšie štádiá sú prípravou na ďalšie...

Prihláška na workshopy

Workshop

Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?

11 + 11 =

Odoslaním prihlášky súhlasíte so spracovaním osobných údajov.