Varníček

Hráme sa na kuchárov

 

Varníček – hráme sa na malých kuchárov

Cieľom je:

– budovanie návykov zdravého stravovania detí
– rozvoj poradenstva v oblasti výživy a zdravia dieťaťa
– rozvoj vzdelávania mamičiek v oblasti výživy a zdravia celej rodiny
– poskytnutie praktických návodov ako organizovať stravovanie celej rodiny – zdravo a ekonomicky

Popis aktivity:

Deti dostanú možnosť hrať sa na kuchárov v detskej kuchyni – budú pripravovať jednoduché jedlá (ovocné a zeleninové šaláty, zdravé zákusky bez použitia cukru, soli či múky) bez potreby tepelnej úpravy. V rámci tejto aktivity ponúkame matkám počas stretnutí v priestoroch MC formálne a neformálne vzdelávanie v oblasti výživy seba, dieťaťa a celej rodiny. Zároveň majú matky priestor na spoločné zdieľanie receptov, plánov jedál a pod. medzi sebou navzájom. Je tu priestor na odovzdávanie si vlastných skúseností so stravovaním v rodinách, ako aj ponúknuť odbornú radu od prizvaných špecialistov z oblasti výživy a pediatrie. Aktivitu vedie Michaela Gáliová.

Dni Zeme v Laniciach 23. 4. 2015

Aj mamičky z nášho centra sa zúčastnili tejto veľmi peknej akcie, aj keď tentokrát nie ako organizátorky. Ďakujeme Združeniu Slatinka a CVČ Domino.

Karneval 13. 2. 2015

Ďakujeme Mary Harmaniakovej za úžasný program, OC OKO za podporu vo všetkých našich aktivitách, Zuzke Loviškovej za krásne fotografie a, samozrejme, našim sponzorom - spoločnosti Senoble (www.zvolensky.sk), DM Drogerie, a Lekárni Kocka za poskytnuté vecné dary, ktoré...

Navštívte nás:

Prineste si prezúvky pre deti a nejaké občerstvenie.
Za bezpečnosť svojich detí zodpovedajú rodičia!

Aktuálne info:
Facebook.com/SvetRodiny

Rodinné centrum
Svet rodiny

Námestie mládeže 587/17
Zvolen-Západ
(v rámci priestorov OC OKO na 9. ZŠ, vchod z Nográdyho ulice)
T: 0948 202 489
E: info@svetrodiny.sk