Tvorivníček

Tvorivé dielne pre najmenších

Tvorivníček – tvorivé dielne pre najmenších

Cieľom je rozvoj:

– osvojovania si základných pohybových návykov a zručností
– jemnej a hrubej motoriky dieťaťa, obratnosť, rýchlosť, pohotovosť
– umeleckého vnímania a cítenia
– schopnosti prispôsobiť sa skupine pri spoločnej činnosti

Tvorivé dielne sú zamerané na deti s aktívnou účasťou matiek, čím podporujeme pozitívny vzťah medzi matkou a dieťaťom založený na spoločnom zážitku a radosti z vytvárania čohosi nového. Zároveň táto aktivita podporuje prosociálne správanie detí a pestuje u nich sebakontrolu, sebaúctu, vzťah k umeniu a individualitu dieťaťa.

Popis aktivity:

Aktivita zahŕňa tvorivé dielne, kde budeme využívať rôzne materiály a techniky kreslenia. Dôraz bude kladený na prírodné a odpadové materiály, ktoré sú ľahko dostupné a podporujú vzťah k prírode. Deti tiež dostanú možnosť zapojiť sa do „tvorenia“ – naliepanie, kreslenie, ozdobovanie a pod. Aktivitu vedie Miriam Kuchárová.

Dni Zeme v Laniciach 23. 4. 2015

Aj mamičky z nášho centra sa zúčastnili tejto veľmi peknej akcie, aj keď tentokrát nie ako organizátorky. Ďakujeme Združeniu Slatinka a CVČ Domino.

Karneval 13. 2. 2015

Ďakujeme Mary Harmaniakovej za úžasný program, OC OKO za podporu vo všetkých našich aktivitách, Zuzke Loviškovej za krásne fotografie a, samozrejme, našim sponzorom - spoločnosti Senoble (www.zvolensky.sk), DM Drogerie, a Lekárni Kocka za poskytnuté vecné dary, ktoré...

Navštívte nás:

Prineste si prezúvky pre deti a nejaké občerstvenie.
Za bezpečnosť svojich detí zodpovedajú rodičia!

Aktuálne info:
Facebook.com/SvetRodiny

Rodinné centrum
Svet rodiny

Námestie mládeže 587/17
Zvolen-Západ
(v rámci priestorov OC OKO na 9. ZŠ, vchod z Nográdyho ulice)
T: 0948 202 489
E: info@svetrodiny.sk