Prírodníček

Hráme sa v prírode

Prírodníček – hráme sa v prírode

Cieľom je rozvoj:

– osvojovania si pozitívneho vzťahu k prírode
– jemnej a hrubej motoriky dieťaťa, obratnosť, rýchlosť, pohotovosť
– vnímania a poznania prírody
– schopnosti prispôsobiť sa skupine pri spoločnej činnosti

Hry v prírode pre najmenších sú zamerané na deti s aktívnou účasťou matiek v prírodnom prostredí, čím podporujeme pozitívny vzťah medzi matkou a dieťaťom založený na spoločnom zážitku prírody. Zároveň táto aktivita podporuje prosociálne správanie detí a pestuje u nich sebakontrolu, sebaúctu, vzťah k živej aj neživej prírode.

Popis aktivity:

Aktivita zahŕňa rôzne aktivity v prírode – pohybové hry, ukazovačky, pozorovanie vtáčikov, hmyzu a rastlín, hry s prírodným materiálom – kamienky, drevo, tráva, voda a pod., samozrejme, dôraz bude kladený na bezpečnosť detí. Deti tiež dostanú možnosť „zašpiniť sa“. Táto aktivita bude prebiehať v mestkom parku Lanice a jej vedenie zabezpečuje tvorivý tím mamičiek.

HALLOWEEN PARTY

HALLOWEEN PARTY

Milé strašidielka, bosorky, čarodejnice a iné príšerky 🙂 srdečne Vás pozývame na rodinnú HALLOWEEN PARTY pre všetky generácie. POZOR - vstup len v maskách (aj dospelí) 27. októbra 2017 od 15,30h. do 18,00h. Pripravili sme pre Vás: tvorivé dielne súťaže maľovanie na...

JESENNOZIMNÁ BURZA

V SOBOTU 21. októbra 2017 od 9.00 do 13.00 sa uskutočnila JESENNOzimná burza zameraná na predaj detského oblečenia a zimných športových potrieb. Vecičky pre svoje detičky nakúpili mamičky z celého Zvolena. Burza sa už tradične uskutočnila v priestoroch Občianskeho...

Karneval 13. 2. 2015

Ďakujeme Mary Harmaniakovej za úžasný program, OC OKO za podporu vo všetkých našich aktivitách, Zuzke Loviškovej za krásne fotografie a, samozrejme, našim sponzorom - spoločnosti Senoble (www.zvolensky.sk), DM Drogerie, a Lekárni Kocka za poskytnuté vecné dary, ktoré...

Navštívte nás:

Prineste si prezúvky pre deti a nejaké občerstvenie.
Za bezpečnosť svojich detí zodpovedajú rodičia!

Aktuálne info:
Facebook.com/SvetRodiny

Rodinné centrum
Svet rodiny

Námestie mládeže 587/17
Zvolen-Západ
(v rámci priestorov OC OKO na 9. ZŠ, vchod z Nográdyho ulice)
T: 0948 202 489
E: info@svetrodiny.sk