Prírodníček

Hráme sa v prírode

Prírodníček – hráme sa v prírode

Cieľom je rozvoj:

– osvojovania si pozitívneho vzťahu k prírode
– jemnej a hrubej motoriky dieťaťa, obratnosť, rýchlosť, pohotovosť
– vnímania a poznania prírody
– schopnosti prispôsobiť sa skupine pri spoločnej činnosti

Hry v prírode pre najmenších sú zamerané na deti s aktívnou účasťou matiek v prírodnom prostredí, čím podporujeme pozitívny vzťah medzi matkou a dieťaťom založený na spoločnom zážitku prírody. Zároveň táto aktivita podporuje prosociálne správanie detí a pestuje u nich sebakontrolu, sebaúctu, vzťah k živej aj neživej prírode.

Popis aktivity:

Aktivita zahŕňa rôzne aktivity v prírode – pohybové hry, ukazovačky, pozorovanie vtáčikov, hmyzu a rastlín, hry s prírodným materiálom – kamienky, drevo, tráva, voda a pod., samozrejme, dôraz bude kladený na bezpečnosť detí. Deti tiež dostanú možnosť „zašpiniť sa“. Táto aktivita bude prebiehať v mestkom parku Lanice a jej vedenie zabezpečuje tvorivý tím mamičiek.

Dojčenie: “O prirodzenom odstavení” 13. 11. 2014

Pozývame vás na prednášku/diskusiu pre mamičky s deťmi a tehuľky, vedie certifikovaná poradkyňa Martina Piaterová. Herňa pre deti bude k dispozícii. Centrum otvárame o 9.30 hod., prednáška začne o 10.00 a bude pokračovať diskusiou do 11.30. Tešíme sa na...

Burza detského oblečenia a vecí 23. 10. 2014

Tak naša burza prebehla relatívne úspešne, chystáme sa do budúcnosti organizovať podobné akcie, ak na to budú najmä časové kapacity - s väčšou propagáciou v blízkom okolí. Ak máte záujem o pomoc pri organizovaní (tvorba, tlač, roznášanie letákov, registrácia...

Navštívte nás:

Prineste si prezúvky pre deti a nejaké občerstvenie.
Za bezpečnosť svojich detí zodpovedajú rodičia!

Aktuálne info:
Facebook.com/SvetRodiny

Rodinné centrum
Svet rodiny

Námestie mládeže 587/17
Zvolen-Západ
(v rámci priestorov OC OKO na 9. ZŠ, vchod z Nográdyho ulice)
T: 0948 202 489
E: info@svetrodiny.sk