Knihovníček

Čítanie rozprávok pre deti a ich divadelné spracovanie

 

Knihovníček – čítanie rozprávok pre deti a ich divadelné spracovanie

Cieľ:

Rozvoj sluchového vnímania a cítenie, predstavivosti, fantázie kreativity a estetického vnímania formovanie osobnosti dieťaťa vhodne zvolenými morálnymi ponaučeniami vyplývajúcimi z predneseného textu rozprávok podpora umeleckého stvárňovania životných situácii formou čítanej rozprávky

Popis aktivity:

Aktivita zahŕňa stretávanie sa cieľovej skupiny za účelom tvorivého predčítavania rozprávkových príbehov. Samotné rozprávky obsahujú iste morálne posolstvo, ktoré je možné zvýrazniť vhodne zvolenými výrazovými prostriedkami, ale tiež formou prezentácie rozprávky. V rámci stretnutí, raz mesačne budú mamy spolu so svojimi deťmi počúvať rozprávkové hry a následné sa zapoja do ich tvorivého jednoduchého rozprávkovo divadelného spracovania. Prípravu a realizáciu aktivity zabezpečí tvorivý tím mamičiek.

Pravidelné aktivity

Teší nás veľký záujem o aktivity v našom centre. Pozrite si, čo nové sme pre vás pripravili od septembra.

Učenie a rozvoj hrou

Učenie a rozvoj hrou

V našej herničke začíname od 12.10. NOVÝ PROGRAM: "Učenie a rozvoj hrou". Rozvojový program pre deti od 1,5-9 rokov, ktorý využíva montessori prvky a prístup terapie hrou. Učenie a rozvoj hrou prináša prácu dieťaťa hravou formou. Je to intenzívna lekcia, v ktorej sa...

Navštívte nás:

Prineste si prezúvky pre deti a nejaké občerstvenie.
Za bezpečnosť svojich detí zodpovedajú rodičia!

Aktuálne info:
Facebook.com/SvetRodiny

Rodinné centrum
Svet rodiny

Námestie mládeže 587/17
Zvolen-Západ
(v rámci priestorov OC OKO na 9. ZŠ, vchod z Nográdyho ulice)
T: 0948 202 489
E: info@svetrodiny.sk