Hudobníček

Cvičenie detičiek s hudbou

Hudobníček – cvičenie detičiek s hudbou

Cieľom je rozvoj:
– správnej koordinácie pohybov dieťaťa
– osvojovania si základných pohybových návykov a zručností
– jemnej a hrubej motoriky dieťaťa, obratnosť, rýchlosť, pohotovosť
– hudobného vnímania a cítenia
– jednoduchých tanečných pohybov
– schopnosti prispôsobiť sa skupine pri spoločnej činnosti

Cvičenie je zamerané na deti s aktívnou účasťou matiek, čím podporujeme pozitívny vzťah medzi matkou a dieťaťom založený na spoločnom zážitku a radosti z pohybu. Cvičenie je spojené s hudbou a tancom. Zároveň táto aktivita podporuje prosociálne správanie detí a pestuje u nich sebakontrolu, sebaúctu, telesnú kultúru a individualitu dieťaťa.

Popis aktivity:

Aktivita zahŕňa pohybové cvičenia s tanečnými prvkami sprevádzané hudbou z magnetofónu alebo hrou na gitare, príp. iné hudobné nástroje. Deti tiež dostanú možnosť zapojiť sa do „tvorenia hudby“ – hrkálky, perkusie a pod. Aktivitu vedie Marieta Harmaniaková.

Dni Zeme v Laniciach 23. 4. 2015

Aj mamičky z nášho centra sa zúčastnili tejto veľmi peknej akcie, aj keď tentokrát nie ako organizátorky. Ďakujeme Združeniu Slatinka a CVČ Domino.

Karneval 13. 2. 2015

Ďakujeme Mary Harmaniakovej za úžasný program, OC OKO za podporu vo všetkých našich aktivitách, Zuzke Loviškovej za krásne fotografie a, samozrejme, našim sponzorom - spoločnosti Senoble (www.zvolensky.sk), DM Drogerie, a Lekárni Kocka za poskytnuté vecné dary, ktoré...

Navštívte nás:

Prineste si prezúvky pre deti a nejaké občerstvenie.
Za bezpečnosť svojich detí zodpovedajú rodičia!

Aktuálne info:
Facebook.com/SvetRodiny

Rodinné centrum
Svet rodiny

Námestie mládeže 587/17
Zvolen-Západ
(v rámci priestorov OC OKO na 9. ZŠ, vchod z Nográdyho ulice)
T: 0948 202 489
E: info@svetrodiny.sk