Ukážkové hodiny

Ukážková hodina „HRAVÉ CVIČENIE“

11.9. od 10:00 do 12:00 hod.

Prihlasiť sa môžete na mail info@svetrodiny.sk, alebo sms 0905822441. Prosím uviesť vaše meno a vek dieťatka.

Pozývame všetky deti a ich maminy na nový kurz ,,Hravé cvičenie“, cvičenie je vhodné pre deti od 9 mesiacov do 3 rokov bude pozostávať z 10 hodín plus 2 náhradné hodiny. Cvičenie bude prebiehať v pondelky a v piatky a bude rozdelené podľa vekovej kategórie detí. Každá hodina bude zábavná, plná hier, cvičenia a bude mať svoje zameranie. Aké? Príďte sa dozvedieť viac na otvorenú hodinu.

 

Ukážková hodina Výtvarná hernička ŠIKUĽKY „KOALKY“

13.9. od 9:00 do 10:00 hod.

Prihlasiť sa môžete na mail info@svetrodiny.sk, alebo sms 0905822441. Prosím uviesť vaše meno a vek dieťatka.

Vhodné pre deti od 20 mesiacov až 4 roky. Herničky budú prebiehať od septembra každú stredu od 9:00 do 11:00 hod. Deti budú rozdelené podľa veku.
Detičky budú mať možnosť v príjemnom prostredí pracovať, objavovať a skúšať rôzne výtvarné techniky, zoznamovať sa s farbami, materiálmi i tvarmi. Trvanie lekcie cca 45 minút, vrátane mini občerstvenia a pitného režimu.

 

Ukážková hodina „Tvoríme a objavujeme  hračky s KOALKO-u“

13.9. od 10:00 do 11:00 hod.

Prihlasiť sa môžete na mail info@svetrodiny.sk, alebo sms 0905822441. Prosím uviesť vaše meno a vek dieťatka.

Vhodné pre deti od 20 mesiacov až 4 roky. 3-mesačný pilotný program s prvkami alternatívnych pedagogík podporujúcich rozvoj jemnej a hrubej motoriky, pozitívneho psychického vývinu so zapojením rodičovskej výtvarnej kreativity  Ponúkneme Vám možnosti ako si vyrobiť hračku pre Vaše dieťa s určitým rozvojovým zameraním, ale takisto Vám  ponúkneme možnosť ako sa s Vašim drobcom môžete doma, prípadne vonku  hrať, ak Vám už nápady nestačia. Postupne si vytvoríme počas jednotlivých stretnutí  súborník hier.

 

Ukážková hodina vzdelávacieho programu  „Ako ďalej?

13.9. od 10:00 do 11:00 hod.

Registrujte si miesto na bezplatnej úvodnej hodine
Kontakt: Ing. Jana Sviteková, 0903 625 574

QQ academy v spolupráci so Svetom rodiny pre Vás pripravila je 10 týždňový program pre ženy, ktoré na materskej / rodičovskej dovolenke a hľadajú odpovede na otázku AKO ĎALEJ?

Cieľom tohto projektu, je pomôcť ženám:
– Spoznať samu seba – svoj potenciál a rezervy 
– Rozhodnúť sa, či sa zamestnať alebo začať podnikať
– Zistiť, ako rozbehnúť svoje vlastné podnikanie
– Posilniť svoju osobnosť a získať sebaistotu 
– Zladiť rodinu a pracovné povinnosti
– Zvládať náročné situácie
– Zlepšiť komunikáciu a vystupovanie

BONUS: Počas bezplatnej úvodnej hodiny bude postarané o Vaše dieťatko.