Slávikova hudobná škola

​Milé mamičky, oteckovia a detičky!

 
Srdečne vás pozývame na zápis do Slávikovej hudobnej školy, určenej pre deti vo veku od 8 mesiacov do 3 rokov (rozdelených do dvoch programov podľa veku).
 
Zámerom našej školy je:
 
✅️ rozvoj prirodzenej muzikality dieťaťa
✅️ rozvoj emocionálnej inteligencie a hudobno – pohybového potenciálu
✅️ rozvoj reči, logopedické cvičenia a básne
✅️ hry na rozvoj hrubej a jemnej motoriky, prirodzený psychomotorický vývoj
✅️ zážitkové skupinové učenie detí a ich rodičov hudbou
✅️ muzikoterapia a arteterapia
✅️ celostný rozvoj a príprava dieťaťa na vstup do MŠ a ZŠ
✅️ vrátiť spev a spontánny prejav (verbálny, hudobný, pohybový, výtvarný..) do každodenného života
✅️ zdieľanie o aktuálnych potrebách dieťaťa, vzájomná podpora a inšpirácia
 
Budeme sa stretávať v piatok dopoludnia (rozdelenie bude podľa veku dieťatka do dvoch programov) v príjemnom prostredí RC Svet rodiny vo Zvolene.
 
Veľmi sa na vás tešíme milí malí muzikanti! 🐦🎶
 
Pre bližšie informácie píšte na email monika.spurna9@gmail.com alebo volajte/píšte na tel. číslo 0948 365 907.
 
 

Prihláška na aktivity

Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?

1 + 2 =

Hudobné kurzy pre najmenších Zvolen