Hymna MC Rodinka

Čo si spievame na našich stretnutiach...

Dvere sa otvoria,
detičky vbehnú dnu,
hračky sa vynoria,
šmykľavka, domček – šúch!

Hneď vláčik tu-tu-tú
a auto brm-brm-bŕm,
bábika plače, bú,
telefón crn-crn-cŕn…

R.: Tlieskame rukami, dupeme nohami,
beháme nadšení, aj s chrumkou od mamy,
slniečko kreslíme, sme deti malinké,
veselo šantíme v tej našej Rodinke.

Či prší, či sneží,
centrum je tu pre nás,
disko pre najmenších,
karneval, Mikuláš…

Ruku dáme mame,
poďme sa spolu hrať,
spievame, papáme,
budeme spolu rásť!

 

Navštívte nás:

Prineste si prezúvky pre deti a nejaké občerstvenie.
Za bezpečnosť svojich detí zodpovedajú rodičia!

Aktuálne info:
Facebook.com/SvetRodiny

Rodinné centrum
Svet rodiny

Námestie mládeže 587/17
Zvolen-Západ
(v rámci priestorov OC OKO na 9. ZŠ, vchod z Nográdyho ulice)
T: 0948 202 489
E: info@svetrodiny.sk