Desatoro MC Rodinka

Podľa čoho sa snažíme na našich stretnutiach riadiť

Desatoro Materského centra Rodinka

  1. U nás sú vítaní všetci…
  2. Všetci si sem prišli tak trochu oddýchuť, nebudeme preto, v rámci možností, príliš hluční.
  3. Chodia sem deti a ich rodičia (starí rodičia). Všetci sú upravení a čistí.
  4. Do Rodinky chodia len zdravé deti.
  5. Pri vstupe do herne sa všetci prezúvame (vyzúvame).
  6. Nenechávame deti pobehovať po herni s potravinami a nápojmi, ktoré môžu silne znečistiť jej zariadenie (jogurty, plnené keksy, džúsy, banány…).
  7. Učme deti tolerancii, hygiene, zásadám slušného stolovania a poriadku.
  8. Keď odchádzame, spolu so svojimi deťmi poupratujeme hračky, s ktorými sa hrali.
  9. Všetci sme na jednej lodi, tykajme si.
  10. Ďakujeme za návštevu a tešíme sa, že prídete zas!

Navštívte nás:

Prineste si prezúvky pre deti a nejaké občerstvenie.
Za bezpečnosť svojich detí zodpovedajú rodičia!

Aktuálne info:
Facebook.com/SvetRodiny

Rodinné centrum
Svet rodiny

Námestie mládeže 587/17
Zvolen-Západ
(v rámci priestorov OC OKO na 9. ZŠ, vchod z Nográdyho ulice)
T: 0948 202 489
E: info@svetrodiny.sk